Objednávky pre zákroky v lekárskej kozmetike prijímame telefonicky

na t.č. 0908 491 826, 0949 188 640, alebo na e-mail objednavky@galenos.sk