Strie a jazvy (laserová korekcia jaziev a strií)

 

 

Terapia jaziev a strii patrí k najobtiažnejším v dermatológii. Mnoho pacientov má predstavu, že dokážeme jazvu alebo striu úplne odstrániť a neradi sa zmierujú s faktom, že sme schopní docieliť len určité korekcie.
Terapeutický postup sa značne odlišuje od typu jazvy a strie. Ošetreniu vždy predchádza dermatologické vyšetrenie, kde sa rozhodne o najvhodnejšom postupe korekcie. Podľa charakteru jaziev rozlišujeme 2 veľké skupiny jaziev – jazvy atrofické (vklesnuté) a jazvy hypetrofické, keloidné (vyčnievajúce).

Ku korekcii vkleslých (atrofických) jaziev (najčastejšie po akné a ovčích kiahňach) využívame frakcionovaný CO2 laser – tzv. laserový resurfacing, ktorým sa zbrúsi kožný povrch, čím sa jazva zarovná do úrovne okolitej pokožky.

Na korekciu vyčnievajúcich (hypertrofických) jaziev využívame aplikáciu laserového žiarenia prístroja Lumenis.

Na korekciu strií sa najčastejšie využíva frakcionovaný CO2 laser.

U väčšiny pacientov k dosiahnutiu optimálneho efektu korekcie atrofických (vkleslých) jaziev a strií sú potrebné okolo 3-4 ošetrenia s odstupom 4 týždňov, hypetrofických (keloidných) jaziev 2-3 ošetrenia s odstupom 6 týždňov.