Elektroterapia : využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Na aplikáciu sa využívajú elektronické prístroje. Elektroliečba využíva svoje analgetické účinky, zlepšuje krvnú cirkoláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak úpravu pohybových funkcií.

Galvanoterapia : využiva prietok galvanického prúdu tkanivom, ktorý vyvoláva aktívnu hyperémiu, pôsobí na zlepšenie metabolizmu tkanív, zmenšenie opuchov a výpotkov, zmierňuje bolesti. Procedúra je indikovayná u všetkých bolestivých stavov pohybového ústrojenstva, a to úrazového, zápalového i funkčného pôvodu.

Diadynamické prúdy : sú zmiešanými prúdmi, ktoré využívajú účinky súčasnej aplikácie galvanického a impulzného prúdu. Touto kombináciou sa úinky jednotlivých druhov prúdu zlučujú, predovšetkým účinok analgetický a hyperemizačný.