Liečebná telesná výchova (LTV) :
predstavuje špeciálnu kinezioterapiu, ktorá využíva pohyb k obnove či reparácii narušených pohybových funkcií pacienta. Robí sa jednotlivo alebo v skupinách.

Individuálna liečebná telesná výchova : Je cielene zameraná na udržanie či obnovu telesných pohybových funkcií, ako aj na rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Dominuje špeciálne cvičenie jednotlivých postihnutých častí tela, nacvičovanie základných pohybových stereotypov ak boli narušené chorobou či úrazom.