Plynové injekcie

Aplikácia minimálnej dávky (1-5 mililitrov) medicínskeho oxydu uhličitého do akupunktúrnych bodov. Je to jedna z foriem ovplyvňovania organizmu cestou stimulácie presne vymedzených bodov možného povrchu. Využíva sa predovšetkým pri bolestivých syndrómoch akéhokoľvek pôvodu ako aj pri neurologických indikáciach a baretických stavoch.