Trakčná liečba

Pasívna procedúra, pri ktorej sa pôsobením mechanickej sily vyvoláva centrifugálny ťah v osi chrbtice či koreňového kĺbu (trakcie), či v ose končatiny (extenzia).

Ťahová sila pôsobí zásadne len na úrovni mäkkých tkanív pohybového systému (svaly, väzy, šľachy, kĺbové puzdrá).

Trakčný ťah môže byť vyvolaný manuálne druhou osobou alebo mechanicky.

Manuálne trakcie (nazývané aj ručné trakcie) sú súčasťou celého radu techník používaných v rámci individuálnej liečebnej telesnej výchovy (predovšetkým ručné trakcie krčnej chrbtice či ručné trakcie dolnej končatiny v osi stehennej kosti). Pri individuálnej liečebnej telesnej výchove môže byť využívané aj tzv. redresné polohovanie, čo je pôsobenie sily (ruka, popruhy) priamo cez kĺb, ktorého obmedzenú pohyblivosť chceme takto cielene uvolniť.

Procedúra podlieha predpisu lekára, ktorý špecifikuje druh požadovanej trakcie a lokalitu.