Mäkké techniky

Mäkké techniky  sú špeciálne manuálne postupy, ktoré ovplyvňujú reflexné zmeny kože, podkožia a svalov s cieľom zníženia bolestivosti a svalového napätia a uľahčenia následnej mobilizácie či manipulácie

Je to napríklad kožná riasa, ktorá je v mieste reflexných zmien veľmi bolestivá a usilujeme sa o postupné zmiernenie jej odporu, či spojivová masáž miernym tlakom a posunom špičky prstov, vnoreného do kože. Ďalšou metodikou je pretiahnuteľnosť kože a jej postupné preťahovanie riasením v miestach hyperalgických zmien. Využíva aj celkom ľahký dotyk kože prstom.

Mäkké techniky aplikuje fyzioterapeut a metodika využíva niektoré techniky, ktoré je možné čiastočne porovnať s masážnymi prvkami, predovšetkým u reflexných masáží